บริษัท บีไชน์ นูทริชั่น พลัส จำกัด

ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ภายใต้ตรา “บีไชน์” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเทรนด์ใหม่ อุดมไปด้วยสารอาหารจากธรรมชาติที่ได้มาตรฐานและมั่นใจได้ในคุณภาพ ส่วนประกอบล้วนมาจากแหล่งการผลิตที่มีคุณภาพสูงที่ได้รับการยอบรับทั่วโลก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สวิสเซอร์แลนด์

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา “บีไชน์”

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานผลิตอาหารที่ได้การรับรองมาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) ในระดับดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรอันทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน จากทีมนักวิทยาศาสตร์และนักโภชนากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการผลิตสินค้าคุณภาพสูง สู่ผู้บริโภค และคงคุณค่าสารอาหารอย่างครบถ้วน
ด้วยความมุ่งมั่นพากเพียรในการคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ยังต้องคงซึ่งไว้ถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top